Κεντρική Σελίδα
   Γράψτε την Αγγελία που αναζητάτε:
 
  Δείτε όλες τις Αγγελίες      
Το Αρχείο μου Θέλω να βάλω Αγγελία Κατηγορίες Αγγελιών
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΓΕΝΙΚΑ

Οι όροι χρήσης που ακολουθούν έχουν συνταχθεί από την ομάδα του δικτυακού τόπου δωρεάν αγγελιών με τίτλο Osooso.gr.
Ο χρήστης/επισκέπτης παρακαλείται να τους διαβάσει και αν διαφωνεί, να μην επισκεφθεί την συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου Osooso.gr απαγορεύεται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί ή αναδημοσιευθεί χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του Osooso.gr συμφωνεί να:

α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το Osooso.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και

β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Ολες οι υπηρεσίες του δικτυακού τοπου αγγελιών Osooso.gr είναι δωρεάν.

ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Το υλικό των διαφημίσεων που περιέχεται στον δικτυακό τόπο Osooso.gr είναι υλικό σταλμένο από τρίτους. Ο δικτυακός τόπος Osooso.gr αποποιείται κάθε ευθύνης για το υλικό αυτό, αλλά έχει το νόμιμο δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) εάν αυτό είναι ανακριβές, προσβλητικό, χυδαίο ή ρατσιστικό να το απαλείψει από τον δικτυακό του τόπο. Σε περίπτωση που χρήστης εμπλακεί σε εμπορική συναλλαγή με διαφημιζόμενο ή τρίτο αντισυμβαλλόμενο μέλος, τότε η εμπορική συναλλαγή αυτή θα ακολουθεί τους όρους συναλλαγών του αντισυμβαλλόμενου μελους και όχι του δικτυακού τόπου. Ο δικτυακός τόπος Osooso.gr περιλαμβάνει συνδέσμους (Links) με άλλους δικτυακούς τόπους το περιεχόμενο των οποίων δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί και ο δικτυακός τόπος ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο τους.
Το osooso.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο osooso.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

ΥΛΙΚΟ ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Το υλικό των αγγελιών που θα δημοσιεύεται και θα περιέχεται στον δικτυακό τόπο Osooso.gr είναι υλικό/αγγελίες που προέρχεται από τρίτους, δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί και να αξιολογηθεί από τον δικτυακό τόπο Osooso.gr και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ποιότητα και την αξιοπιστία του.
Ο χρήστης/μέλος του osooso.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το osooso.gr δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το osooso.gr διατηρεί το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης δημοσιευμάτων ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του osooso.gr. Επίσης, το osooso.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους όρους χρήσης του Osooso.gr.
Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΜΕΛΩΝ

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που το osooso.gr παρέχει στους χρήστες/μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, παραμένουν στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης/μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του osooso.gr. Το osooso.gr δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες/μέλη του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του osooso.gr μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το osooso.gr, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του osooso.gr. Σε περίπτωση πoυ το osooso.gr λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Οι χρήστες/μέλη συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του osooso.gr για:

1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του osooso.gr.

5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).

7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

8. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

9. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του osooso.gr, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

10. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του osooso.gr.

11. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών)

ΒΛΑΒΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης/μέλος του osooso.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το osooso.gr για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ του Osooso.gr και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου/αγγελιών που o συγκεκριμένος χρήστης έχει δημοσιεύσει στο osooso.gr.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το osooso.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το osooso.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει τους όρους χρήσης του osooso.gr.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (COPYRIGHT)

Σήματα, λογότυπα και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου αγγελιών Osooso.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Οsooso.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης/μέλος των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Οsooso.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Το osooso.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το osooso.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι servers μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλου είδους επιβλαβή αρχεία. Το κόστος των ενδεχόμενων βλαβών το αναλαμβάνει ο χρήστης /μέλος και σε καμία περίπτωση το osooso.gr.

SPAM ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ

Το Osooso.gr απεχθάνεται τον ενοχλητικό τρόπο διαφήμισης μέσω spam και άλλων ανεπιθύμητων και πιεστικών τακτικών πώλησης διαφόρων εταιρειών. Για το λόγο αυτό σε καμία περίπτωση δεν εμπορευόμαστε και δεν μεταπωλούμε τα προσωπικά δεδομένων των χρηστών/μελών μας.

COOKIES

Το Οsooso.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη/μέλους. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στο σκληρό σας δίσκο και χρησιμοποιούνται μόνο για να μπορεί ο χρήστης/μέλος να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Οsooso.gr. Τα περισσότερα είναι cookies επίσκεψης που σημαίνει οτι διαγράφονται αυτόματα από τον σκληρό σας δίσκο μετά το τέλος της επίσκεψή σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για στατιστικούς λόγους για να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Οsooso.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο χρήστης/μέλος του Οsooso.gr μπορεί να ρυθμίσει το browser του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του osooso.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του osooso.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

IP ADDRESSES

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο osooso.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

LINKS (ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ)

Το osooso.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω links ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη του χρήστη, οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το osooso.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Το Osooso.gr μπορεί ανα πάσα στιγμή να τροποποιήσει αλλά και να υιοθετήσει νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών του συμπεριλαμβανομένων των χρονικών ορίων που θα διατηρούνται στις υπηρεσίες του osooso.gr οι δημοσιεύσεις των αγγελιών ή και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναρτά ή/και δημοσιεύει ο χρήστης/μέλος, χωρίς προηγουμένως να ενημερώσει τον χρήστη/μέλος.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Ανήλικοι επισκέπτες του osooso.gr δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του osooso.gr που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το osooso.gr. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το osooso.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/μέλους των υπηρεσιών του Οsooso.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το Οsooso.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών/μελών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης/μέλος δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Οsooso.gr.
Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/μέλους δεν αποκαλύπτονται παρά μόνο σε περίπτωση νομικών απαιτήσεων που θα βοηθήσουν για τον εντοπισμό και την προληψη πιθανών παράνομων πράξεων. Το μόνο προσωπικό στοιχείο το οποίο θα εμφανίζεται σε τρίτους για την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών/μελών (για την αγορά ή πώληση αντικειμένων, εύρεση εργασίας) είναι το e-mail. Η δημοσίευση άλλων προσωπικών στοιχείων όπως : τηλέφωνο, είναι προαιρετική. Το περιεχόμενο της κάθε αγγελίας και τα στοιχεία που θα δοθούν σε αυτή είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/μέλους.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του osooso.gr και του χρήστη/μέλους των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Ολες οι αγγελίες που δημοσιεύονται στο Osooso.gr είναι εντελώς δωρεάν και ο χρήστης δεν επιβαρύνεται οικονομικά σε καμία περίπτωση.

Κεντρική Σελίδα | Διαφημιστείτε στον Ιστοχώρο μας | Συχνές Ερωτήσεις | Επικοινωνήστε μαζί μας
Copyright © 2008 Osooso.gr All Rights Reserved. Η χρήση αυτού του ιστοχώρου προϋποθέτει
την αποδοχή των Όρων Χρήσης και της Νομικής Προστασίας του Osooso.gr